Techniki pływania

Mamy technikę elementarną, standardową i pływania sportowego.

Technika elementarna- jest bardzo nieekonomiczna, ale pozwala nam utrzymać się na powierzchni wody. Ruchy kończyn są proste, przypominają trochę pieska. Pływając tą techniką niewygodnie jest brać powietrze, szybko się meczymy, więc najlepiej płynąć na grzbiecie dzięki czemu możemy swobodnie oddychać mając nos i usta na powierzchni.

Drugą techniką jest często używana technika standardowa. Technika ta obejmuje pływanie kraulem, stylem klasycznym, kraulem na grzbiecie, czy delfinem. Opanowujemy tę technikę w wyniku nauczania ruchów pływackich np. do delfina. Celem tej techniki jest jak najbardziej dokładne opanowanie poszczególnych stylów.  Dokładność ruchów pozwala na ekonomiczne pływanie.

Trzecia jest technika sportowego pływania - różni się ona od poprzednich ponieważ ma na celu osiągnięcie jak najlepszego wyniku. Celem tej techniki jest jak najszybsze poruszanie się zgodnie z przepisami sportowymi.