Nauka i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży.

Nauka i doskonalenie pływaniaNauka i doskonalenie pływania dzieci jest dostosowana do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia: harmonijny rozwój fizyczny dziecka dzięki odpowiedniemu doborowi środków i metod, prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych, podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie dziecka w zasób umiejętności ruchowych utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu.

Na tym etapie doskonalicie się i kształtujecie techniczne nawyki ruchowe. Wasze zajęcia będą miały charakter zgłębiający wiedzę i umiejętności pozwalające na sportowe opanowanie styli pływackich (kraul na grzbiecie i piersiach, klasyczny, delfin) jak również ogólnie stosowanych nawrotów, skoków startowych, startów.

Doskonalenie pływania prowadzone programowo pozwala m.in.na:

 • rzeczywiste doskonalenie technik pływania
 • naukę nieznanych technik pływackich
 • poszerzenie wiedzy z zakresu pływania
 • poprawę poziomu wydolności fizycznej
 • zwiększenie siły mięśniowej
 • zwiększenie wytrzymałości mięśniowej
 • zwiększenie dopływu dodatnich bodźców psychicznych, związanych z ćwiczeniami fizycznymi dającymi poczucie wzrastającej sprawności własnego ciała
 • wzrost lub utrzymanie się dostatecznego poziomu nieswoistej odporności przeciwzakaźnej
 • poprawę sprawności układu krążenia
 • poprawę sprawności układu oddychania
 • zwiększenie możliwości aerobowych (tlenowych) organizmu